Åsarps Frikyrkoförsamling

Vision

Vision för Åsarps Frikyrkoförsamling

Drivna av Jesu kärlek vill vi vara…

… en församling nära Guds hjärta
vi vill hålla Guds ord högt i församlingen
vi vill vara en bedjande församling
vi vill uppmuntra varandra till en fördjupad personlig Gudsrelation

…en församling nära varandra
vi vill ha omsorg om varandra
vi vill skapa möjlighet för varje medlem att uppleva gemenskap i församlingen

…en församling nära människorna i vårt samhälle
vi vill möta människor där de finns och visa på Jesus
vi vill ha en välkomnande och öppen attityd mot nya människor
vi vill vara målmedvetna när vi vänder oss utåt, såväl i barn- och ungdomsarbete som i andra sammanhang

…en församling för världen
vi vill visa barmhärtighet mot människor som behöver vår hjälp
vi vill vara med och stödja mission i Sverige och andra länder