Åsarps Frikyrkoförsamling

Vilka är vi

Vår församling bildades 2004, då Filadelfiaförsamlingen och Missionsförsamlingen gick samman och blev Åsarps Frikyrkoförsamling.

Vår lokal, Korskyrkan, är Missionskyrkan som helt enkelt bytt namn i samband med bildandet av vår nya församling.

Församlingen är ansluten till Pingströrelsen och Svenska Alliansmissionen.

http://www.pingst.se
http://www.alliansmissionen.se