Åsarps Frikyrkoförsamling
Bläddra en månad bakåt November 2021 Bläddra en månad framåt
v. 44
3 on 09:30 Morgonbön
Spara i din kalender
7 10:30 Gudstjänst med nattvard
Samuel Hagle
Sång- och Musikteam
Spara i din kalender
v. 45
10 on 09:30 Morgonbön
Spara i din kalender
19:00 Kom till källan
Bön, Lovsång, Förbön
Spara i din kalender
14 10:00 Bön & lovsång
Spara i din kalender
10:30 Gudstjänst
Samuel Hagle
Sång- och Musikteam
Spara i din kalender
v. 46
17 on 09:30 Morgonbön
Spara i din kalender
20 19:00 Konsert "Andraé Crouch"
Servering
Spara i din kalender
v. 47
24 on 09:30 Morgonbön
Spara i din kalender
28 10:30 Adventsgudstjänst
Samuel Hagle
Manskören
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt November 2021 Bläddra en månad framåt