Åsarps Frikyrkoförsamling

Församlingsledning

Ordförande:
Sven-Åke Larsson, 0706-385123

Vice ordförande:
Anna-Karin Lyreborg, 0738-159727

Kassör:
Tobias Hallberg, 0730-334898

Sekreterare:
Mikael Sigfridsson, 0700-291800

Vice sekreterare:
Elin Evaldsson, 0738-436535

Ledamöter:
Elenor Andersson, 0708-477498
Lennart Larsson, 0737-074807

Suppleanter:
Kjell Strandberg, 0706-385113
Roland Lord, 0703-539657