Åsarps Frikyrkoförsamling

Anställda

Pastor/Föreståndare

Samuel Hagle Samuel Hagle

Tel Expedition: 073-036 36 61
Mobiltel: 070-649 10 22
E-post: samuel.hagle@korskyrkanasarp.se

Ungdomsledare

Jonathan Hansson Jonathan Hansson

Mobiltel: 070-888 12 58
E-post: jonathan.hansson@korskyrkanasarp.se