Åsarps Frikyrkoförsamling

Församlingsordning

Församlingsordningen kompletterar församlingens stadgar. Den uttrycker kortfattat hur vi förstår Bibelns budskap och vill tillämpa den i våra liv. Församlingsordningen har också karaktären av vilja och målsättning.

Anspråken är inte att täcka in alla områden som berör kristen tro och en kristen församlings uppgift och funktion, men den har till syfte att hjälpa till en gemensam grundsyn.

Länk till vår församlingsordning