Åsarps Frikyrkoförsamling

Sång/musik

Musiker

Sång och musik i olika former finns i stort sett alltid med när vi träffas i vår kyrka.

Antingen det är barn- /ungdomssamlingar eller vid någon ordinarie gudstjänst finns alltid sången och musiken med.