Åsarps Frikyrkoförsamling

Café Kyrkbacken

Glass Under sommarmånaderna är vårt glasscafé öppet dit du är välkommen att dela gemenskapen runt fikaborden.

.Lördagar kl 10.00 - 12.00