Åsarps Frikyrkoförsamling

Bilder och referat

Konfirmation 2024

2 juni
Under melodin till "En vänlig grönskas rika dräkt" tågade konfirmander och ledare in i den fullsatta Korskyrkan.
Sedan var det några av konfirmanderna som berättade om hur det varit att under året, vilket som varit roligast att göra m.m. Lovsånger sjöngs, och en tävling att placera de olika bibelböckerna i rätt ordning visade att konfirmanderna var bäst pålästa med alla rätt.. Motståndare var församlingledningen.
En av ledarna Wilma Wernmyr predikade. Efter en varm gudstjänst blev det sedan fika i församlingsvåningen

Bild: Youtube

Stjärnfall

21maj
Åsarps UVkår hade sitt stjärnfall denna vackra vårkväll. Barn och ledare tågade efter fanbärare Fredrik Karlsson upp till gräsplanen vid grillplatsen där föräldrar, syskon med flera hade bänkats sig för att se när snoddar och stjärnor delades ut av kårchef Daniel Ståtenhag. Barnen sjöng, ungdomsledare Jonathan Hansson talade. Kvällen avslutades med grillad korv.
T.h. i mitten avgående kårchef Micael Lyreborg o nytillträdde kårchef Daniel Ståtenhag.

Bild:Kim Freiman

20år

19 maj
Åsarps Frikyrkoförsamling Korskyrkan firade 20 år sedan samgåendet mellan Filadelfia Åsarp och Missionskyrkan Åsarp blev ett faktum pingsthelgen 2004.
Lena Klasson och Sune Gustavsson var inbjudna. De bidrog mycket till att sammanslagningen blev av.
En större lovsångskör hade övat inför denna dag.
Jubileumstårta hade bakats av Eva och Sven Ruda.

Bild: Youtube och Jessica Nilsson

Ebba Leijon

12 maj
En av församlingens medlemmar Ebba Leijon predikade denna söndag.

Bild: Youtube

Helg med Jeanette o Pär Alfredsson

6-7 april
Jeanette undervisade på lördagseftermiddagen om sången i församlingen och sedan blev det nattvard och bön. Söndagens möte inleddes med barnvälsignelse för Ivar Wikström och Pär talade om vad liknelserna betyder i bibeln.

Bild:Teamet med Jeanette.   Bild:Kim Freiman

Pär Alfredsson     Bild:Kim Freiman

Vi ber och ger till SAM

24 mars
Jonas Melin predikade på denna insamlingsdag till SAM.

Jonas Melin.      Bild:Youtube

Årsmöte med årshögtid

23-24februari
På lördagen hade församlingen sitt årsmöte och på söndagen var det årshögtid, då Therese Emanuelsson valdes in i styrelsen.

Förbön för Therese Emanuelsson  Bild:Youtube

Bengt Isaksson Bottnaryd

18 februari
Gästtalare denna söndag var Bengt Isaksson från Bottnaryd.

Bild:Youtube

Stefan Klint

21 januari
Stefan Klint från Åsarps församling talade och församlingens ungdomsledare Jonathan Hansson var mötesledare på denna ekumeniska gudstjänst.

Bild: Youtube

Konsert Curt och Roland sånger

20 januari
"Vi sjunger sånger av Curt och Roland" var rubriken på denna kväll i en fullsatt Korskyrka.
Klicka på länken för att se konserten Curt och Roland konsert 20 januari 2024

Bild.Youtube Kim Freiman

Julnatten

24 december
Juaftonsgudstjänst med Samuel Hagle, sångare och musiker

 Bild:Youtube

Julkonsert

16 december
En julkonsert med församlingens egna sångare

Bild:Youtube

Ebba Leijon

10 december
Söndagens talare var en av församlingens medlemmar Ebba Leijon

Bild:Youtube

Korsdragets Julfest

5 december
Barnen medverkade med luciatåg, tomtar och sjöng julens sånger för föräldrar med flera.

Bild:Kim Freiman

Adventsgudstjänst

3 december
Manskören och Samuel Hagle

Bild:Youtube

Missionskväll med Alina

18november
Denna veckas möte i Korskyrkan var en cafekväll då Alina Hovskär berättade om sin vistelse i nio månader i Tanzania. Hon visade bilder och på ett medryckande sätt tog mötesdeltarna med till de olika platser och människor hon besökt. Det gjordes också en insamling till ett kyrkbygge i Tanzania.

Bild:Kim Freiman

Vart tar kläderna vägen?

9november
David Öhgren från SAM-Hjälp berättade vad som händer med kläder m.m. som samlas in. Han visade bilder från arbetet i Östeuropa och alla transporter som går med mat, sängar, kaminer, rullstolar och mycket mera.
Det var också servering och lotteri.

Bild:Kim Freiman

CirkusMie i Korskyrkan

31oktober
Ca 100 personer kom till Korskyrkan för att se på CirkusMie. Ungdomsledare Jonathan Hansson hälsade alla välkomna och bad en bön. Därefter var det dags för CirkusMie att visa sina konster. All tyckte att det var bra gjort att utföra cirkuskonster och samtidigt berätta om Jesus och bibeln och hur man ska vara mot varandra.
Efter förställningen blev det korv och en kaka.

Bild:Kim Freiman

Edvard Fredén

15oktober
Edvard Fredén uppvuxen utanför Åsarp gästade församlingen. Han jobbar nu som pastor i pingstförsamlingen i Varberg där han bor tillsammans med sin fru och dotter.

Bild: Youtube

Mikael Tellbe Örebro

Bild.Youtube

23 september
Undervisningsdag med Mikael Tellbe från Örebro. Han medverkade vid tre tillfällen på lördagseftermiddagen. Mikael jobbar på ALT(Akademi för ledarskap och teologi) Han är också med för att ta fram en ny bibelöversättning.

Carl-Henrik Jaktlund

 Bild:Youtube

17 september
Carl-Henrik Jaktlund ,Falköping besökte Korskyrkan. Han jobbar till vardags med Alpha Sverige.
Hela hans predikan och gudstjänsten finns att se på Korskyrkans youtubekanal.Klicka på länken nedan.
Korskyrkan Åsarp 17 september kl.10.30En ny Jonathan välkommen

Bild: Kim Freiman

2 september
Lördagen den 2 september hälsades Korskyrkans nya ungdomsledare välkommen. Det gjordes med en stor grillfest. Det serverades hamburgare som hade grillats på den fina grillplatsen som blev i ordning förra året.
Sedan fortsatte kvällen inne i serveringslokalen där de olika ungdomsgrenarna presenterade sej. Jonathan är 21 år och kommer från Mariestad och har senast studerat på Mariannelunds Folkhögskola.Han kommer att arbeta med alla de ungdomar som varje vecka kommer till kyrkan.