Åsarps Frikyrkoförsamling

Gudstjänster

Bibeln

Gudstjänsten är en viktig del för oss och vi försöker forma den så att den kan passa olika målgrupper, t ex:
- Förmiddagsgudstjänster
- Kvällssamlingar
- Konserter/musikgudstjänster

Du är alltid välkommen till Korskyrkan!