Åsarps Frikyrkoförsamling

Korsdraget - Mini-UV

Våren 2021

Nu startar vi upp med Mini-uv igen. Denna vår kommer vi att träffas varannan vecka med start v 8
De två första gångerna kommer vi att vara inne, där vi delar upp oss i mindre grupper vid behov.
Programmet är fram till 6 April, nytt program kommer då.

Känner du dig sjuk stanna hemma!
Kläder efter uteaktiviteter.

Februari
23 Uppstart med lekar

Mars
2 Lediga ingen Mini-uv
9 Vi bygger med skräp
16 Lediga inget Mini-uv
23 Vi går ut !! Påsk pyssel
30 Lediga inget Mini-uv

April
6 Knep & Knåp
20 Vi leker och letar

Maj
4 Fem kamp
18 Vi cyklar. Tag med cykel och cykelhjälm.

För vem: Barn 6-8 år
När: Vi träffas i korskyrkan Tisdagar mellan 18:00-19:15 (om inget annat anges)
Vad gör vi?
Vi börjar varje samling med kort andakt där vi som ledare berättar om vår tro på Jesus och vad han betyder i våra liv, andakten avslutas alltid med att vi ber uv-bönen tillsammans. Därefter har vi olika aktiviteter för oss. Vi kan tex. baka, pyssla, leka olika lekar, uppdrags kvällar etc. Vi är mycket ute så tänk på kläder efter väder.

Vid frågor kontakta:
Therese Emanuelsson 073-0527793