Åsarps Frikyrkoförsamling
November 2021

v. 44
3 on 09:30 Morgonbön
7 10:30 Gudstjänst med nattvard
Samuel Hagle
Sång- och Musikteam
v. 45
10 on 09:30 Morgonbön
19:00 Kom till källan
Bön, Lovsång, Förbön
14 10:00 Bön & lovsång
10:30 Gudstjänst
Samuel Hagle
Sång- och Musikteam
v. 46
17 on 09:30 Morgonbön
20 19:00 Konsert "Andraé Crouch"
Servering
v. 47
24 on 09:30 Morgonbön
28 10:30 Adventsgudstjänst
Samuel Hagle
Manskören