Åsarps Frikyrkoförsamling
Oktober 2021

v. 39
3 10:00 Bön & lovsång
10:30 Vittnesbördsmöte
Sång- och Musikteam
v. 40
6 on 09:30 Morgonbön
10 10:30 Gudstjänst
Lisa och Lars Hörnberg
Sång- och Musikteam
v. 41
13 on 09:30 Morgonbön
19:00 Kom till källan
Bön, Lovsång, Förbön
16 Gemenskaps & inspirationshelg
08.30 Frukost
09.30 Morgonbön Undervisning Marcus Frid
10.30 Fika
11.00 Undervisning Marcus Frid
12.30 Lunch
14.00 Aktiviteter o Fika
17.00 Kvällsmat
18.30 Nattvard med förbön
17 10:30 Gemenskaps & inspirationshelg
Marcus Frid
Lovsång, Daniel Wärnlund
v. 42
20 on 09:30 Morgonbön
24 10:30 Gudstjänst
Daniel Berner
Sång- och Musikteam
v. 43
26 ti 18:00 Familjegudstjänst
Iren Björnell
27 on 09:30 Morgonbön
31 10:00 Bön & lovsång
10:30 Gudstjänst
Samuel Hagle
Sång- och Musikteam