Åsarps Frikyrkoförsamling
Juni 2021

v. 22
6 10:30 Gudstjänst
Samuel Hagle
Sång- och Musikteam
v. 23
13 10:30 Gudstjänst
Edvard Fredén
Sång- och Musikteam
v. 24
20 10:00 Gudstjänst OBS Tiden!
Samuel Hagle
Sång- och Musikteam
v. 25
27 Vi hänvisar till Nyhemsveckan