Åsarps Frikyrkoförsamling
Maj 2021

v. 17
2 10:30 Gudstjänst
Samuel Hagle
Sång- och Musikteam
Sänds endast via Youtube!
v. 18
9 10:30 Gudstjänst
Samuel Hagle
Sång- och Musikteam
Sänds endast via Youtube!
v. 19
13 to 10:00 Gudstjänst, Maria Pettersson
SAM:s Årskonferens
Sänds via vår Youtubekanal
17:30 Barngudstjänst
SAM:s Årskonferens
Sänds via vår Youtubekanal
19:00 Gudstjänst, Jacob Ämterlind
SAM:s Årskonferens
Sänds via vår Youtubekanal
21:00 En präst i test
SAM:s Årskonferens
Sänds via vår Youtubekanal
14 fr 17:30 Barngudstjänst
SAM:s Årskonferens
Sänds via vår Youtubekanal
19:00 Gudstjänst, Ingela Tauson
SAM:s Årskonferens
Sänds via vår Youtubekanal
21:00 Talkshow
SAM:s Årskonferens
Sänds via vår Youtubekanal
15 10:00 Bokrelease
SAM:s Årskonferens
Sänds via vår Youtubekanal
17:30 Barngudstjänst
SAM:s Årskonferens
Sänds via vår Youtubekanal
19:00 Gudstjänst, Kjell Larsson
SAM:s Årskonferens
Sänds via vår Youtubekanal
21:00 Konsert Samuel Ljungbladh m band
SAM:s Årskonferens
Sänds via vår Youtubekanal
16 10:00 Högtidsgudstjänst, Ulf Häggquist
SAM:s Årskonferens
Sänds via vår Youtubekanal
v. 20
23 10:30 Pingstgudstjänst
Lars-Uno Edén
Sång- och Musikteam
Sänds endast via Youtube!
v. 21
30 10:30 Gudstjänst
Samuel Hagle
Sång- och Musikteam
Sänds endast via Youtube!